Guilds

Xx Xmonter Xx

Anh em cố gắng ko abuser và ko gây thù Bắt buộc : ko kill hoặc war người cùng guild ko nghe = kick,lưu ý : off 1 tháng = kick và 1 tuần góp 20k gold để tổ chức even vào chủ nhật

Founded on January 10, 2022

Members

Name Level Join date
Hi Qi Li (Leader) 58 Jun 23, 2022
Legend Vndragon Supporter 84 Apr 19, 2022
Vndragon 241 Feb 09, 2022
Zerozorevn Supporter 266 Feb 07, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy