Guilds

Viet Nam New Generations

Yêu cầu skill > 250... xin chào tất cả mọi người....mong mọi người chung tay phát triển vì 1 việt nam tươi sáng.....bang hội thế hệ trẻ là sự ra đời và kết tinh của những thanh niên ưu tú..... LH fb trung trương hoặc hoàng minh thắng (VNG champ poppy hoặc Vng one)

Founded on September 03, 2020

Members

Name Level Join date
Troll Vcl 204 Sep 18, 2020
Vng Aimbot 260 Sep 03, 2020
Vng Champ Poppy Supporter 433 Sep 04, 2020
Vng Creed Supporter 283 Sep 06, 2020
Vng Demon Ghost 380 Sep 08, 2020
Vng Gargonz 268 Sep 03, 2020
Vng Il Navar 294 Sep 19, 2020
Vng Il Teo 237 Sep 08, 2020
Vng One 485 Sep 06, 2020
Vng Shiro Neko 264 Sep 03, 2020
Vng The Tea Supporter 323 Jan 11, 2021
Vng Tuyendung (Leader) 30 Sep 03, 2020
Vng Virtude Online 273 Sep 04, 2020
Zl Titanium Zl Supporter 87 Dec 18, 2020
2017 Rucoy Online
Privacy Policy