Guilds

Viet Nam New Generations

ㅤ🇻🇳VIETNAM NEW GENERATIONS🇻🇳 ㅤㅤ ㅤ xin chào tất cả mọi người, guild VNG là nơi mọi người chung tay phát triển vì 1 Việt Nam tươi sáng. ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤBang hội thế hệ trẻ là sự ra đời và kết tinh của những thành viên ưu tú xây dựng lên. ㅤ ㅤㅤ⚔️Yêu cầu: Skill > 300⚔️

Founded on September 03, 2020

Members

Name Level Join date
Torin Vng Rx Supporter 477 Sep 25, 2022
Vng Champ Poppy Supporter 436 Jun 11, 2021
Vng Dary Nhis Supporter 300 Jul 18, 2022
Vng Hades Supporter 450 May 29, 2021
Vng Il Anubis 422 Jul 20, 2022
Vng Il Energy 296 May 03, 2022
Vng Il Izanami 465 Jul 13, 2021
Vng Il Ken 256 Aug 25, 2022
Vng Il Navar 455 Sep 19, 2020
Vng Il Shiba 384 Jan 28, 2022
Vng Il Star 472 Aug 02, 2022
Vng Il Tekachii 297 Aug 12, 2022
Vng Il Tyn 204 Jun 28, 2022
Vng Il Yakoo Supporter 441 Jul 19, 2022
Vng Il Zxdiac 379 Sep 17, 2022
Vng Magenosis 378 Jul 28, 2021
Vng Morgoth Supporter 348 Jul 18, 2022
Vng Phuong 314 Mar 17, 2022
Vng Teiko Godpt Supporter 425 Jul 06, 2022
Vng Thinh Cobe 412 Jul 28, 2022
Vng Treasurer 10 Aug 14, 2022
Vng Tuyendung (Leader) 30 Sep 03, 2020
2017 Rucoy Online
Privacy Policy