Guilds

Viet Nam New Generations

ㅤ🇻🇳VIETNAM NEW GENERATIONS🇻🇳 ㅤㅤ ㅤ xin chào tất cả mọi người, guild VNG là nơi mọi người chung tay phát triển vì 1 Việt Nam tươi sáng. ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤBang hội thế hệ trẻ là sự ra đời và kết tinh của những thành viên ưu tú xây dựng lên. ㅤ ㅤㅤ⚔️Yêu cầu: Skill > 300⚔️

Founded on September 03, 2020

Members

Name Level Join date
Vng Champ Poppy Supporter 436 Jun 11, 2021
Vng Hades Supporter 450 May 29, 2021
Vng Il Anubis 452 Jul 20, 2022
Vng Il Energy 304 May 03, 2022
Vng Il Izanami 476 Jul 13, 2021
Vng Il Ken 280 Aug 25, 2022
Vng Il Navar 500 Sep 19, 2020
Vng Il Shiba 394 Jan 28, 2022
Vng Il Star 478 Aug 02, 2022
Vng Il Tekachii 306 Aug 12, 2022
Vng Il Tyn 211 Jun 28, 2022
Vng Il Yakoo Supporter 441 Jul 19, 2022
Vng Il Zxdiac 379 Sep 17, 2022
Vng Magenosis 381 Jul 28, 2021
Vng Phuong 377 Mar 17, 2022
Vng Thinh Cobe 441 Jul 28, 2022
Vng Treasurer 11 Aug 14, 2022
Vng Tuyendung (Leader) 30 Sep 03, 2020
2017 Rucoy Online
Privacy Policy