Guilds

Viet Nam New Generations

ㅤ🇻🇳VIETNAM NEW GENERATIONS🇻🇳 ㅤㅤ ㅤ xin chào tất cả mọi người, guild VNG là nơi mọi người chung tay phát triển vì 1 Việt Nam tươi sáng. ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤBang hội thế hệ trẻ là sự ra đời và kết tinh của những thành viên ưu tú xây dựng lên. LH fb Trung Trương hoặc Hoàng Minh Thắng (Vng Champ Poppy hoặc Vng One)ㅤㅤ ㅤㅤ⚔️Yêu cầu: Skill > 300⚔️

Founded on September 03, 2020

Members

Name Level Join date
Bdjl Vua Fruit Supporter 385 Sep 21, 2021
Luxbow 552 Jan 05, 2022
Qts One Supporter 304 Oct 20, 2021
Takaneda Supporter 491 Sep 02, 2021
Troll Vcl 204 Sep 18, 2020
Vng Black Kuro Online Supporter 276 Apr 16, 2021
Vng Bongbet 290 Mar 08, 2021
Vng Champ Poppy Online Supporter 437 Jun 11, 2021
Vng Fl Elly 340 Mar 17, 2021
Vng Gargonz 302 Sep 03, 2020
Vng Hades Supporter 410 May 29, 2021
Vng Huy Chicken Supporter 442 Jul 29, 2021
Vng Il Deko 275 Sep 20, 2021
Vng Il Fire Online Supporter 275 Jul 06, 2021
Vng Il Izanami 402 Jul 13, 2021
Vng Il Navar 419 Sep 19, 2020
Vng Il Saitama Supporter 276 Jan 14, 2022
Vng Il Teo 394 Sep 08, 2020
Vng Il Virus 380 Jun 01, 2021
Vng Magenosis 279 Jul 28, 2021
Vng Mini One Online 290 Jul 21, 2021
Vng One 572 Sep 06, 2020
Vng Speedman 301 Feb 28, 2021
Vng The Tea Supporter 331 Jan 11, 2021
Vng Thinh Cobe 330 Jul 05, 2021
Vng Tu Supporter 420 Oct 12, 2021
Vng Tuyendung (Leader) 30 Sep 03, 2020
Vng Virtude 304 Jun 11, 2021
2017 Rucoy Online
Privacy Policy