Guilds

Viet Nam New Generations

Yêu cầu skill > 250... xin chào tất cả mọi người....mong mọi người chung tay phát triển vì 1 việt nam tươi sáng.....bang hội thế hệ trẻ là sự ra đời và kết tinh của những thanh niên ưu tú..... LH fb trung trương hoặc hoàng minh thắng (VNG champ poppy hoặc Vng one)

Founded on September 03, 2020

Members

Name Level Join date
Kr Kuro Neko 383 Sep 04, 2020
Navarshark Online 279 Sep 19, 2020
Superhang 244 Sep 03, 2020
Teoprodepzai 200 Sep 08, 2020
Troll Vcl 204 Sep 18, 2020
Vng Aimbot 258 Sep 03, 2020
Vng Bongbet 220 Sep 04, 2020
Vng Champ Poppy Supporter 424 Sep 04, 2020
Vng Chao Ae Vn 231 Sep 05, 2020
Vng Creed Supporter 153 Sep 06, 2020
Vng Deep Hole 325 Sep 04, 2020
Vng Hippro 262 Sep 17, 2020
Vng Ice Wyvern 375 Sep 08, 2020
Vng Il Devil Il Online 415 Sep 07, 2020
Vng One Online 469 Sep 06, 2020
Vng Shiro Neko 252 Sep 03, 2020
Vng The King 202 Oct 01, 2020
Vng Tuyendung (Leader) 30 Sep 03, 2020
Vng Virtude Online 262 Sep 04, 2020
2017 Rucoy Online
Privacy Policy