Guilds

Viet Nam New Generations

ㅤ🇻🇳VIETNAM NEW GENERATIONS🇻🇳 ㅤㅤ ㅤ xin chào tất cả mọi người, guild VNG là nơi mọi người chung tay phát triển vì 1 Việt Nam tươi sáng. ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤBang hội thế hệ trẻ là sự ra đời và kết tinh của những thành viên ưu tú xây dựng lên. ㅤ ㅤㅤ⚔️Yêu cầu: Skill > 300⚔️

Founded on September 03, 2020

Members

Name Level Join date
Qts One Supporter 305 Oct 20, 2021
Troll Vcl 204 Sep 18, 2020
Vng Black Kuro Supporter 276 Apr 16, 2021
Vng Bongbet 290 Mar 08, 2021
Vng Champ Poppy Supporter 436 Jun 11, 2021
Vng Fl Elly 361 Mar 17, 2021
Vng Gargonz 302 Sep 03, 2020
Vng Gwendolyn 278 Mar 14, 2022
Vng Hades Supporter 450 May 29, 2021
Vng Hipnab 396 Mar 28, 2022
Vng Huy Chicken Supporter 452 Jul 29, 2021
Vng Il Best Boy Supporter 184 Jan 31, 2022
Vng Il Death Online Supporter 275 Jan 31, 2022
Vng Il Deko 279 Sep 20, 2021
Vng Il Energy 251 May 03, 2022
Vng Il Fire Supporter 281 Jul 06, 2021
Vng Il Izanami 433 Jul 13, 2021
Vng Il Ken 208 Mar 23, 2022
Vng Il Navar Online 426 Sep 19, 2020
Vng Il Shiba Online 384 Jan 28, 2022
Vng Il Teo 394 Sep 08, 2020
Vng Il Training 198 May 15, 2022
Vng Il Virus 410 Jun 01, 2021
Vng Magenosis 308 Jul 28, 2021
Vng Mini One Online Supporter 451 Jul 21, 2021
Vng One Supporter 597 Sep 06, 2020
Vng Phuong 273 Mar 17, 2022
Vng Speedman 304 Feb 28, 2021
Vng The Tea Supporter 331 Jan 11, 2021
Vng Thundergod Online Supporter 455 Jun 22, 2022
Vng Tuyendung (Leader) 30 Sep 03, 2020
Vng Virtude 318 Jun 11, 2021
2017 Rucoy Online
Privacy Policy