Guilds

The Ancient Sword

Yêu cầu vào guild: 200+ stats ( theo quyết định của tất cả thành viên guild ) 250+ stats ( đủ yêu cầu và do leader quyết định). Guild quy định thành viên ko gây war, tuân thủ các luật lệ do guild đề ra. Nếu còn gì thắc mắc, mọi người có thể hỏi leader guild , name game : silent cold , hoặc hỏi các thành viên trong guild , hợp tác guild , và mong mọi người cùng nhau hợp tác nhiều guild hơn nữa ! ///(chúc mọi người chơi game vui vẻ !)\\\

Founded on March 12, 2022

Members

Name Level Join date
Akavip Exe 276 Mar 25, 2022
Baoyeutram Supporter 325 Mar 18, 2023
Chessvn 261 Oct 07, 2022
Ckv Minh 173 Oct 28, 2022
Deevilll 295 Aug 21, 2022
Demodust 262 Oct 05, 2022
Dn Il Archerr 166 Feb 02, 2023
Dominhkhoiend 285 Mar 24, 2023
Dung Lon 272 Jan 28, 2023
Duy Uraaaaa Online Supporter 334 Jan 16, 2023
Goliza Il Gm 289 Jul 15, 2022
Haohaohan 279 Nov 24, 2022
Hbbvs 288 Aug 04, 2022
Heckarfake 172 Oct 26, 2022
Hieu Bg 329 Oct 22, 2022
Hlcg 310 Jul 26, 2022
Hurinoku 286 Dec 02, 2022
Icy Devil 19 Dec 30, 2022
Im Dangerous Il Supporter 75 May 08, 2022
Key Jay 332 Dec 14, 2022
Khai Ma 248 Mar 15, 2022
Kirito Nek 340 Oct 08, 2022
Ll Dark Vn Ll 177 Jan 27, 2023
Luffy Piec 229 Oct 28, 2022
Luonggaming 330 Oct 25, 2022
Mai Gaming Supporter 460 Feb 13, 2023
Manhqro 360 Jan 10, 2023
Maphila 210 Oct 08, 2022
Melee Epic 10 Nov 23, 2022
Mrfanro 324 Dec 14, 2022
Mrfanro Two 56 Dec 29, 2022
Na Dungtiumm 207 Nov 20, 2022
Nam Giming 386 Mar 25, 2023
Nbhdhhbbd 5 Feb 24, 2023
Ngheo Lam 157 Jan 27, 2023
Ng Thanh Hung 350 Dec 29, 2022
Nhaat Ba Supporter 321 Jan 26, 2023
Nion Vn 390 Oct 14, 2022
Nood Acc Farm 251 Mar 13, 2022
Omomatic 202 Nov 25, 2022
Phanvantuan Supporter 387 Mar 20, 2023
Phu Thuy Doc Ac 233 Mar 03, 2023
Rk Bagirll 142 Oct 08, 2022
Rugoe Vn Supporter 197 Oct 05, 2022
Silent Cold (Leader) Supporter 287 Jun 12, 2022
Sonic Luz 316 Oct 25, 2022
Susugaming Supporter 288 Oct 31, 2022
Tas Il Akavip 26 Aug 27, 2022
Thang Chom Cho 244 Jan 05, 2023
Thanhno Vn Supporter 346 Oct 26, 2022
Thinh Vn Gm 212 Oct 29, 2022
Thuongz Supporter 426 Oct 05, 2022
Tim Anh Dan 304 Oct 04, 2022
Toi On 141 Oct 22, 2022
Tttn Hehe 335 Mar 12, 2023
Vn Boy 303 Apr 03, 2022
Vndragon Supporter 295 Nov 25, 2022
Vo Danhz Supporter 180 Nov 11, 2022
Xl Naka Xl Online Supporter 225 Jan 26, 2023
Ycgvyyv 311 May 26, 2022
Zelosthefarmer 228 Jul 05, 2022
Zerozorevn Supporter 302 Oct 07, 2022
Zz Minh Zz 211 Mar 24, 2023
2017 Rucoy Online
Privacy Policy