Guilds

The Ancient Sword

Yêu cầu vào guild: 250+ stats. Guild yêu cầu thành viên ko gây war, ko toxic hoặc vi phạm các luật lệ khác. Có gì thắc mắc hãy hỏi member của guild chúng tôi. HAIL TAS|Live long. Fb leader: bạch ngọc long

Founded on March 12, 2022

Members

Name Level Join date
Akavip Exe 276 Mar 25, 2022
Aznnjlcjcse Supporter 383 Apr 25, 2022
Bank Sp Shima 107 Jul 14, 2022
Bdm Yi 252 Jul 31, 2022
Deevilll 294 Aug 21, 2022
Dragonter Supporter 426 Mar 13, 2022
Goliza Il Gm 285 Jul 15, 2022
Hbbvs 270 Aug 04, 2022
Hieu Bg 254 May 17, 2022
Hlcg 309 Jul 26, 2022
Im Dangerous Il Supporter 75 May 08, 2022
Ixl Libels Ixl 400 Mar 14, 2022
Jowidhch 281 Aug 26, 2022
Khai Ma 241 Mar 15, 2022
Ki Ngu De Dong 244 Mar 16, 2022
Li Gozilla Li 200 Aug 04, 2022
Minhhhhhhh 305 Jun 07, 2022
Noob Ka 290 Mar 13, 2022
Noob Kaa Supporter 321 Mar 13, 2022
Nood Acc Farm 233 Mar 13, 2022
Rk Baboyy Supporter 280 Jun 12, 2022
Shunlu 275 May 15, 2022
St Rucoy Vn 410 Apr 27, 2022
Supercubi 415 Jun 02, 2022
Tas Il Akavip 26 Aug 27, 2022
Tas Il Harvest Supporter 429 Sep 01, 2022
Tas Il Johnny Supporter 379 May 27, 2022
Tas Il Leader (Leader) 20 Mar 12, 2022
Tas Il Nasus 40 Jul 09, 2022
Tas Il Shido Supporter 439 Mar 13, 2022
Tas Il The Bank 141 Mar 21, 2022
The Lowest Stat 171 Sep 09, 2022
Thinh Go To 351 Aug 23, 2022
Vn Ace Supporter 254 May 05, 2022
Vn Boy 301 Apr 03, 2022
Xl Demon One Xl 294 Jun 20, 2022
Xvvvv 314 Mar 13, 2022
Ycgvyyv 306 May 26, 2022
Zelosthefarmer 226 Jul 05, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy