Guilds

Royal One

Chào mừng bạn đến với Bang hội Royal One, một bang hội dành cho những người chơi Rucoy, một bang hội của danh dự, chiến tranh và tình yêu. Sự sẵn sàng nằm trong trái tim và máu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi.Hiện tại bang hội có nhiều người chơi lv trung bình của server Asia 3 danh dự nhất 😎 ~~~~ LÃNH ĐẠO: Teiko God.Bạn muốn tham gia bang hội Royal One bạn hãy liên hệ với Teiko God.Chúng tôi rất vinh hạnh khi có những người như các bạn nằm trong bang hội Royal One của chúng tôi

Founded on December 13, 2022

Members

Name Level Join date
Anh Ti Ti Supporter 343 Dec 16, 2022
Baoenderpear 323 Dec 13, 2022
Be Triet 245 Jan 25, 2023
Bui Tan Minh 281 Dec 20, 2022
Chi Na Vnn 340 Dec 20, 2022
Datnood 356 Dec 13, 2022
Fakenoob 293 Dec 13, 2022
God Il Statr Supporter 456 Jan 14, 2023
Hoanguytin 180 Mar 05, 2023
Il Eternatus Il 209 Jan 10, 2023
Khang Depz 355 Jan 07, 2023
Longcma Supporter 300 Dec 13, 2022
Noob Kaa Supporter 366 Dec 13, 2022
Rinz Gamer 229 Jan 05, 2023
Royal One Leade (Leader) 20 Dec 13, 2022
Thanh Top Vn 230 Dec 20, 2022
Thinh Go To 359 Jan 11, 2023
Trumrucoy 289 Dec 16, 2022
Vng Teiko Godpt Supporter 459 Dec 13, 2022
Vn Shop Teiko 20 Jan 08, 2023
Yutokun 223 Dec 16, 2022
Zombievn Supporter 301 Dec 14, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy