Guilds

Ll Legend Heros Ll

Guild cần thành viên 250+ stats, sv chính: a3 Guild yêu cầu thành viên tuân thủ các luật lệ: ko kill guildmates, Ko gây war, Ko chửi người trong guild, Ko ks. Ai phạm luật sẽ bị phạt tùy mức độ. Mỗi tuần sẽ phải nộp quỹ 30k để tổ chức event. Đồng minh của chúng tôi: Wings Of Freedom (WOF), Nightmares (NTS), Xmonter(XM). Nếu có gì thắc mắc hãy hỏi like that hoặc hungdm trong game. Fb chủ guild: Long Ngọc Bạch. Fb phó guild: nguyễn phi hùng

Founded on February 17, 2021

Members

Name Level Join date
Accfam Hungdm 127 Dec 29, 2021
Ashogk 179 Oct 03, 2021
Huy Mobile 208 Sep 01, 2021
Idod Dung Supporter 220 Nov 12, 2021
Idol Kay 259 Oct 03, 2021
Il Dumbest Il 275 Dec 01, 2021
Immotal Samurai (Leader) 62 Apr 24, 2021
Jr Farm Jr 256 Oct 22, 2021
Jxdjid 125 Oct 07, 2021
Kjun Supporter 324 Mar 03, 2021
Legend Tokino 45 Feb 17, 2021
Lh Bank 21 Mar 12, 2022
Lh Il Leader 41 Oct 08, 2021
Like That 303 Jan 23, 2022
Ll Toan Ll Supporter 303 May 04, 2021
Mister Pole 208 Oct 04, 2021
Party Me 348 Apr 07, 2021
Shop Il Like 20 Oct 03, 2021
Suon Sao Chua 244 Oct 03, 2021
Supersonic Sg 305 Oct 25, 2021
Vietnam Monke 61 Feb 06, 2022
Yuugata 296 Dec 04, 2021
2017 Rucoy Online
Privacy Policy