Guilds

Killer Hunter

Tuyển stat 300+/lv?/ Để guild tốt đẹp và lành mạnh hơn chúng tôi nghiên cấm những hành vi ( scam,gay war với guild khác,lãng mạ, phân biệt chủng tộc) ai vi phạm cho dù 1 lần sẽ kick /Sever chính thức asia / nếu muốn vào Guild của chúng tôi thì hãy hỏi phó ban guild: Hungsadboy, archerlll và chủ guild:Hit Gm,để vào tôi cần có (ID game)😍😋😘 Và 1 số event do thành viên và phá ban quản lý các event trong guild 😊😁😍 / ai muốn liên hệ trực tiếp với tôi thì số zalo: 0787709192-tên zalo :thh

Founded on March 12, 2022

Members

Name Level Join date
Archerlll 300 Sep 09, 2022
Chienmannh Vn Supporter 266 Sep 21, 2022
Duisnbdnkojskjs 260 Oct 01, 2022
Hit Gm (Leader) Supporter 403 Jul 23, 2022
Hoang Viet Nam 328 Sep 10, 2022
Hungsadboy 350 Sep 17, 2022
Huytryhui 385 Oct 05, 2022
Khanh Puin 246 Sep 13, 2022
Kh Il Tuyen Tv 1 Sep 09, 2022
Ly Kim Hao 342 Sep 30, 2022
Nii Kun Online 257 Oct 16, 2022
Shibata Mina 389 Oct 01, 2022
Thangnguen Vn 338 Sep 10, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy