Guilds

Killer Hunter

Stat250+/lv250/vì muốn guild lành mạnh hoà đồng vì muốn mọi người luôn hạnh phúc nên tôi đề ra các luận cấm: no scam , no insults , no gank , gây war, no ks, don'tbully , No Bully, no racist, no kill guildmates.Nếu mà ai vi phạm thì tôi sẽ phạt tiền người đó theo từng mức độ vi phạm nêu trên.nếu có thắc mắc thì hỏi Ho Va Ten trong guild (id) đồng Minh của chúng tôi:God Of Destruction. Sv chính thức asia Ho Va Ten : sẽ quản lý guild và tuyển tv

Founded on March 12, 2022

Members

Name Level Join date
Anh Ti Ti 241 Jun 22, 2022
Archerlll 136 May 02, 2022
Bx Rucoy Supporter 420 Jun 19, 2022
Ccc Hf 314 Mar 12, 2022
Chi Na Vnn 246 Jun 24, 2022
Dainhxn 253 Jun 13, 2022
Dang Ct Shh 204 Jun 11, 2022
Dragon Bgvn Supporter 231 Jun 18, 2022
Ducc Cop 215 Jun 08, 2022
Duc Ng 322 Apr 25, 2022
Frost Ice Il 307 Jul 01, 2022
Giangoi 228 May 01, 2022
Govhv 185 May 19, 2022
Hit Gm Supporter 367 Apr 30, 2022
Ho Va Ten 404 Jun 27, 2022
Hungdeovui Supporter 190 Mar 30, 2022
Hungsadboy 305 Jun 11, 2022
Huyproi 200 Mar 20, 2022
Il Huy Speed Il 214 May 08, 2022
Il Quan Il 280 May 08, 2022
Io Hh 286 Mar 12, 2022
Khangkhong 129 Apr 29, 2022
Khang Mvp 255 Jun 11, 2022
Khangngu 132 Apr 03, 2022
Khanh Puin 102 Apr 21, 2022
Kh Il Leader Op (Leader) 36 Jun 11, 2022
Kiet No Pro 334 Jun 05, 2022
Kohaku Sama 104 Apr 02, 2022
Locmu Supporter 240 Apr 21, 2022
Meleell 190 Apr 28, 2022
Mr Boozin 98 Apr 09, 2022
Nam Mom 375 Mar 13, 2022
Peter Teo 244 Jun 24, 2022
Phuc Ka 102 Jun 11, 2022
Phujony 308 Jun 12, 2022
Plasma Vn 201 Apr 03, 2022
Shd Il Isshe Ik Supporter 221 Jun 30, 2022
Thinh Go To 294 Mar 31, 2022
Tlun 325 Jun 17, 2022
Tphongvn 279 Mar 31, 2022
Tuan Vip Qe 364 Jun 30, 2022
Ulaftroiwf 233 Jun 26, 2022
Ushxuebbhx 317 Jun 04, 2022
Van Xd Redbox 296 Jun 08, 2022
Viet Nam Mn 185 Apr 24, 2022
Vinh Viet Nam 275 Jul 01, 2022
Vnchao 259 Jun 25, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy