Guilds

Il Nightmares Il

Chúng tôi là guild II Nightmares II . Sever chính của chúng tôi là : Asia 3, 4 . những ai phạm những lỗi nay sẽ bị phạt gold hoặc bị kích khỏi guild : ko kill guild, ko gây war , ko ks, abuser, gank, scam . Chúng tôi liên minh với những ai đã đạt stats 150+ thì hãy liên hệ với : Lhood , seo phuong nam để được vào guild

Founded on December 14, 2021

Members

Name Level Join date
Aiirya Supporter 207 Dec 17, 2021
Alpha Test Supporter 219 Sep 25, 2022
Avty Work 127 Aug 21, 2022
Em Yeu Anh Supporter 302 Dec 31, 2021
Hahbi 202 Aug 12, 2022
Ho Luu An 211 Aug 09, 2022
Idol Dung Supporter 162 Dec 15, 2021
Im Vuon 197 Dec 21, 2021
Lhood Supporter 363 Mar 16, 2022
Lxli Not Rebirt 81 Jan 11, 2023
Ngoc Tri 295 Jun 15, 2022
Noob Il Vn 112 Dec 26, 2022
Nts Il Leader (Leader) 31 Dec 15, 2021
Nts Il Lhood Supporter 25 Aug 18, 2022
Phuong Thaoo 210 Aug 11, 2022
Seo Phuong Nam 346 May 14, 2022
Van Hieu Vn 224 Jan 12, 2023
2017 Rucoy Online
Privacy Policy