Guilds

Il Nightmares Il

Chúng tôi là guild II Nightmares II . Sever chính của chúng tôi là : Asia 3, 4 . những ai phạm những lỗi nay sẽ bị phạt gold hoặc bị kích khỏi guild : ko kill guild, ko gây war , ko ks, abuser, gank, scam . Mỗi tuần sẽ thu quỷ để tổ chức event . Chúng tôi liên minh với : Li Legend Heros Li (Lh) , X xmonter X (Xm) . những ai đã đạt stats 200+ ,lv100+ thì hãy liên hệ với : Lhood , Bh aey felicity , Toi cua cha , để được vào guild

Founded on December 14, 2021

Members

Name Level Join date
Acc Farm Van Do 227 Mar 15, 2022
Aiirya Supporter 207 Dec 17, 2021
Alpha Test Supporter 214 Dec 18, 2021
Bh Aey Felicity 390 Dec 15, 2021
Chim To Vaix 332 Dec 16, 2021
Dinh Zzz 231 Dec 15, 2021
Em Yeu Anh Supporter 291 Dec 31, 2021
Gailolma 216 Dec 14, 2021
Gigibj 312 Jan 08, 2022
Gtvvcy Ba 103 Jun 14, 2022
Gtvvcy Hai 252 Dec 15, 2021
Hshsbsbxbxh 356 Dec 15, 2021
Huyabvn Supporter 395 Mar 16, 2022
Idol Dung Supporter 161 Dec 15, 2021
Il Tocoyaki 154 Jan 15, 2022
Im Vuon 195 Dec 21, 2021
Lhood 322 Mar 16, 2022
Li Gozilla Li 188 Dec 16, 2021
Ll Xvvvv Ll 264 Dec 15, 2021
Namuwu Supporter 285 May 02, 2022
Ngoc Tri 295 Jun 15, 2022
Nion Vn 377 Dec 31, 2021
Nts Il Leader (Leader) 31 Dec 15, 2021
Seo Phuong Nam 260 May 14, 2022
Shd Il Yeti 139 Jun 15, 2022
Toi La Ntn Day 30 Dec 15, 2021
Viet Conggg 205 Jun 15, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy