Guilds

God Of Destruction

Stats 250+ v ì một bang hội lành mạnh vì muốn mọi người hạnh phúc nên tôi đề ra các luận cấm sau:ko ,ks,abuser,gank,gây war,kill,scam,ko kill người trong guild ...những người trong guild.Nếu ai vi phạm thì tôi sẽ phạt người đó theo mức độ mà mọi người gây ra các lỗi vi phạm nêu trên .sever chính của chúng tôi :asia 3 -nếu có gì thắc mắt thì hãy hỏi God Il Creation,trumgame để được giải đáp

Founded on March 23, 2022

Members

Name Level Join date
Andre Xx 370 Jan 14, 2023
Atasuki Supporter 376 Jul 15, 2022
Ba Chu Game 82 Jan 19, 2023
Baomacanada 177 Mar 21, 2023
Cancautruv 350 Jan 28, 2023
Cross Il Knight Supporter 312 Dec 18, 2022
Dan Nguoi Vn 167 Mar 23, 2022
Datblack 110 May 05, 2022
Duc Ng 326 Mar 12, 2023
Duy Aic 40 Jan 27, 2023
Em Cua Thuongle 289 Dec 29, 2022
Eyyya 263 Jul 17, 2022
Fa Ynl 285 Aug 23, 2022
Gftftdrxyv 355 Jun 19, 2022
God Il Bin Blue 234 Jul 31, 2022
God Il Creation Supporter 498 Dec 21, 2022
God Il Death 289 Jul 22, 2022
God Il Devil 128 Aug 01, 2022
God Il Dragon 176 Dec 31, 2022
God Il Fire 115 Jul 30, 2022
God Il Leaderr (Leader) 175 Mar 23, 2022
God Il Stats 151 Oct 19, 2022
God Il Water 36 Jul 31, 2022
Hai Hacknoob Supporter 296 Mar 22, 2023
Hdhssjd 344 Jun 29, 2022
He Boi Online 196 Mar 15, 2023
Hieu Ka 356 Apr 23, 2022
Hihacker Online 266 Feb 23, 2023
Hihacker Fake 74 Mar 21, 2023
Hoibingu 279 Mar 23, 2022
Hotellvn 150 Aug 12, 2022
Hsjsjdjidi 232 Mar 15, 2023
Iassassin Online Supporter 265 May 18, 2022
Il Noob Illl Supporter 237 Mar 21, 2023
It Brachifu Il 186 Sep 19, 2022
Jhdideef 283 Oct 29, 2022
Khanh Tran 367 Apr 12, 2022
Kien Pnt Supporter 280 Aug 10, 2022
King Of Ngao 295 Feb 27, 2023
Liliana Chan 115 Apr 19, 2022
Lolnunnoob 172 Mar 20, 2023
Lum Vn 301 Mar 26, 2022
Marara Chan 391 Jan 14, 2023
Matatagi Il 220 Mar 21, 2023
Meolili 186 Mar 25, 2022
Minh Con 411 Jul 20, 2022
My Anh Cute 63 Dec 24, 2022
Nam Mom 443 Aug 21, 2022
Non Duy Long 287 Aug 05, 2022
One Tran Gm Lv 111 Apr 11, 2022
Phan Ho Duy An 307 Jun 29, 2022
Phat Mat Acc 50 Jan 13, 2023
Pos Laju Supporter 283 Mar 23, 2022
Shop Hv Vn 21 Jun 28, 2022
St Kiji 227 Jul 27, 2022
Thang Ngu Ok 128 Feb 10, 2023
Thuongletrron 269 Jul 10, 2022
Tomrem 231 Mar 23, 2022
Traiin Magic 85 Jan 24, 2023
Traiin Melee 61 Jan 24, 2023
Train Melee Vn 146 Dec 25, 2022
Trumgame Supporter 393 Mar 23, 2022
Trumgame Shop 10 Feb 28, 2023
Trung Dj 277 Apr 12, 2022
Vietnammes 304 Dec 11, 2022
Vng Phatz Supporter 215 Oct 08, 2022
Xin Cai Ten 78 Dec 24, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy