Guilds

God Of Destruction

Stato 210-500+/lv200+/vì một bang hội lành mạnh vì muốn mọi người hạnh phúc nên tôi đề ra các luận cấm sau:ko ,ks,abuser,gank,gây war,kill,scam,ko kill guildmates...những người trong guild.Nếu ai vi phạm thì tôi sẽ phạt người đó theo mức độ mà mọi người gây ra các lỗi vi phạm nêu trên .sever chính của chúng tôi :asia 3 -nếu có gì thắc mắt thì hãy hỏi God Il Creation (id game)để được giải đáp/đồng minh của chúng tôi:kill hunter,banana, Il nightmare Il

Founded on March 23, 2022

Members

Name Level Join date
Atasuki 354 Jul 15, 2022
Cross Il Knight Supporter 311 Oct 10, 2022
Dan Nguoi Vn 166 Mar 23, 2022
Datblack 110 May 05, 2022
Eyyya 263 Jul 17, 2022
Fa Ynl 283 Aug 23, 2022
Gftftdrxyv 355 Jun 19, 2022
God Il Bin Blue 227 Jul 31, 2022
God Il Death 259 Jul 22, 2022
God Il Devil 128 Aug 01, 2022
God Il Fire 115 Jul 30, 2022
God Il Leaderr (Leader) 175 Mar 23, 2022
God Il Stats 141 Oct 19, 2022
God Il Water 36 Jul 31, 2022
Hdhssjd 344 Jun 29, 2022
Hieu Ka 356 Apr 23, 2022
Hoibingu 275 Mar 23, 2022
Hotellvn 150 Aug 12, 2022
Iassassin Supporter 193 May 18, 2022
It Brachifu Il 186 Sep 19, 2022
Jhdideef 278 Oct 29, 2022
Kamiivn 40 Apr 12, 2022
Khac Doi Hiii 81 Apr 27, 2022
Khanh Tran 360 Apr 12, 2022
Kien Pnt Supporter 278 Aug 10, 2022
King Of Ngao 224 Oct 28, 2022
Kohaku Sama 111 Nov 28, 2022
Li Dark Hero Li 76 Apr 10, 2022
Liliana Chan 115 Apr 19, 2022
Lum Vn 301 Mar 26, 2022
Mca Minhhhhhhh 74 Jun 05, 2022
Meolili 186 Mar 25, 2022
Minh Con 401 Jul 20, 2022
Nam Mom 434 Aug 21, 2022
Ngoc Mai Cute 70 Apr 12, 2022
Non Duy Long 264 Aug 05, 2022
One Tran Gm Lv 110 Apr 11, 2022
Phan Ho Duy An 307 Jun 29, 2022
Pos Laju Supporter 283 Mar 23, 2022
Qtung 369 May 21, 2022
Shop Hv Vn 21 Jun 28, 2022
St Kiji 227 Jul 27, 2022
Sungavinh Supporter 317 Aug 22, 2022
Thuongletrron 268 Jul 10, 2022
Tomrem 227 Mar 23, 2022
Train Melee Vn 53 May 17, 2022
Trumgame Supporter 366 Mar 23, 2022
Trumrucoy 263 Nov 24, 2022
Trung Dj 277 Apr 12, 2022
Tvt Soi Con 376 Mar 24, 2022
Urumir 30 Jul 26, 2022
Vng Phatz 206 Oct 08, 2022
Xin Cai Ten 76 Mar 27, 2022
Zero One Hz 10 Jun 10, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy