Guilds

God Of Destruction

Hỡi các thần dân thân mến.Chúng ta,đại diện cho các vị thần tối cao,1 nhân vật ai cũng phải khiếp sợ khi nhắc đến tên.những thứ sinh ra thì cũng phải có những sản phẩm lỗi nên ta được tạo ra là để hủy diệt những thứ không cần được tồn tại ấy. sẽ cùng nhau thống trị và xây dựng lại 1 đế chế mới.vị thần toàn năng đã giáng thế,các ngươi sẽ khiếp sợ với sức mạnh của God và những bang hội liên minh Erika, Il Bule Ice Il .Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của ta. .......... ⚔ stats: 275 ⚔ level:275 ⚔ ..........

Founded on March 23, 2022

Members

Name Level Join date
Axic Supporter 330 Sep 10, 2023
Chubedieuky Online Supporter 210 Aug 11, 2023
Datnood 402 Sep 01, 2023
Dough King Il 160 Aug 31, 2023
Fankira 350 Sep 10, 2023
Fish The White Supporter 400 Sep 20, 2023
Gia Duc Supporter 313 Aug 26, 2023
God Il Ambrose 444 Sep 01, 2023
God Il Bin Blue 245 Sep 01, 2023
God Il Commader 366 Aug 12, 2023
God Il Creation Supporter 515 Aug 20, 2023
God Il Death 343 Aug 15, 2023
God Il Guardian Supporter 338 Sep 01, 2023
God Il Immortal 500 Aug 31, 2023
God Il Leaderr 179 Aug 12, 2023
God Il Stats Supporter 352 Aug 11, 2023
God Lucky Hhn Supporter 385 Aug 11, 2023
Google Hi Supporter 343 Aug 26, 2023
Hang Dz 304 Jul 03, 2023
Hdhssjd 344 Jun 29, 2022
Hiepdam 286 Jul 13, 2023
Hieu Nghia 428 Aug 25, 2023
Hihacker Fake 102 Mar 21, 2023
Hisraw 307 May 11, 2023
Hoibingu 280 Mar 23, 2022
Iassassin Supporter 299 May 18, 2022
Iconic Eggeks Online Supporter 355 Aug 15, 2023
Il Dragon Vemon 188 May 10, 2023
Il Magic Vn Il Supporter 99 Jul 06, 2023
Il Noobrucoy 353 Sep 02, 2023
Il Wanderer Il 324 Aug 25, 2023
It Brachifu Il 188 Sep 19, 2022
Jhdideef 339 Oct 29, 2022
Jnsoakwmd 352 Aug 25, 2023
Ke Vodanh Supporter 175 Jun 24, 2023
Key Jay 395 Aug 20, 2023
Khac Doi Hiii 128 Sep 02, 2023
Khang Depz 426 Aug 13, 2023
Khanhdubai 23 Sep 02, 2023
Khanh Puin 271 May 25, 2023
Khanh Tran Supporter 390 Apr 12, 2022
Kietdubai Supporter 282 Jun 26, 2023
King Of Ngao 298 Feb 27, 2023
Kortem Supporter 288 Aug 12, 2023
Meolili 189 Mar 25, 2022
Mini Lucky (Leader) 108 Aug 11, 2023
Nam Mom 444 Aug 21, 2022
Nion Vn 391 Aug 19, 2023
Non Duy Long 300 Aug 05, 2022
Notorious Bxlly Supporter 377 Aug 15, 2023
Persisten Ce Supporter 188 Sep 18, 2023
Peter Teo Supporter 361 Aug 15, 2023
Phuc Ok Vn Supporter 323 Aug 11, 2023
Phuong Thaoo 215 May 08, 2023
Pos Laju Supporter 284 Mar 23, 2022
Silent Cold Supporter 290 Aug 12, 2023
Simp Rem 210 Aug 12, 2023
Sop Cua Camap 20 Aug 26, 2023
Sss Ranks Supporter 217 Aug 25, 2023
Stats Mini 38 Aug 11, 2023
St Kiji 227 Jul 27, 2022
Tbtc 226 Aug 27, 2023
Thang Chom Cho 326 Aug 15, 2023
Thanhtranv Supporter 200 Sep 19, 2023
Thuongletrron 269 Jul 10, 2022
Tien Thanh Lol 278 Aug 12, 2023
Tomrem 235 Mar 23, 2022
Tong Lao Vn 274 Sep 05, 2023
Traiin Magic Supporter 146 Jan 24, 2023
Train Melee Vn 146 Dec 25, 2022
Trumgame Shop 13 Feb 28, 2023
Trumrucoy 293 Apr 18, 2023
Trung Dj 277 Apr 12, 2022
Tuidepkolekoi 215 Jun 27, 2023
Ush Thu Hai 207 Jul 14, 2023
Uson Online 360 Aug 15, 2023
Vanbaodeptrai 244 Mar 30, 2023
Vietnammes 304 Dec 11, 2022
Vnchao 308 Mar 30, 2023
Vn Yui 200 Aug 14, 2023
Zjn Vn Supporter 300 Aug 14, 2023
Zombievn Supporter 351 Sep 04, 2023
2017 Rucoy Online
Privacy Policy