Guilds

God Of Destruction

Stato 210-500+/lv200+/vì một bang hội lành mạnh vì muốn mọi người hạnh phúc nên tôi đề ra các luận cấm sau:ko ,ks,abuser,gank,gây war,kill,scam,ko kill guildmates...những người trong guild.Nếu ai vi phạm thì tôi sẽ phạt người đó theo mức độ mà mọi người gây ra các lỗi vi phạm nêu trên .sever chính của chúng tôi :asia 3 -nếu có gì thắc mắt thì hãy hỏi haihack(id game)để được giải đáp/đồng minh của chúng tôi:kill hunter,banana

Founded on March 23, 2022

Members

Name Level Join date
Bdm Yi 242 May 16, 2022
Blood Flowers 208 Jul 01, 2022
Bui Tan Minh 192 May 01, 2022
Dan Nguoi Vn 166 Mar 23, 2022
Datblack 110 May 05, 2022
Em Ngheo Lam 228 Jun 01, 2022
Gftftdrxyv 338 Jun 19, 2022
God Il Leaderr (Leader) 170 Mar 23, 2022
Haihack 437 Mar 23, 2022
Hai Hacknoob 77 Jul 02, 2022
Hdhssjd 344 Jun 29, 2022
Hieu Ka 356 Apr 23, 2022
Hieu Nghia 375 Jun 01, 2022
Hoibingu 268 Mar 23, 2022
Hsjsjdhdjd 313 Mar 25, 2022
Hv Hung You Supporter 283 Mar 23, 2022
Iassassin Supporter 136 May 18, 2022
Il Nthien Vn Il Supporter 464 Jun 22, 2022
Kamiivn 40 Apr 12, 2022
Khac Doi Hii Supporter 280 May 31, 2022
Khac Doi Hiii 80 Apr 27, 2022
Khanh Tran 316 Apr 12, 2022
King Pvp Vn Online 334 Apr 16, 2022
Li Dark Hero Li 68 Apr 10, 2022
Liliana Chan 100 Apr 19, 2022
Locsutaki 267 Mar 23, 2022
Lum Vn 292 Mar 26, 2022
Lx Bao Lx Online 184 Jul 05, 2022
Marara Chan 330 Apr 22, 2022
Mca Minhhhhhhh 73 Jun 05, 2022
Meolili 163 Mar 25, 2022
Ngoc Mai Cute 70 Apr 12, 2022
Ngthien Vn Supporter 126 Jun 22, 2022
Nthien Vn Supporter 308 Jun 22, 2022
Nthien Vn Ne Supporter 221 Jun 22, 2022
One Tran Gm Lv 102 Apr 11, 2022
Phan Ho Duy An 306 Jun 29, 2022
Pos Laju Supporter 282 Mar 23, 2022
Qtung 315 May 21, 2022
Shop Hv Vn 20 Jun 28, 2022
Tomrem 213 Mar 23, 2022
Train Melee Vn 44 May 17, 2022
Trumgame 339 Mar 23, 2022
Trung Dj 277 Apr 12, 2022
Tvt Soi Con 363 Mar 24, 2022
Vng Phatz 120 Jun 06, 2022
Xin Cai Ten 76 Mar 27, 2022
Zero One Hz 46 Jun 10, 2022
Zjn Vn Online Supporter 175 Mar 27, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy