Guilds

Dragon Slayers

Todos son aceptados en este clan/gremio. Quienes se quieran unir escribanme a mi (Txunto) o a mí Co-lider (Quiroxina)

Founded on March 18, 2019

Members

Name Level Join date
Quiroxina 71 Jan 31, 2022
Tunchex Gc Supporter 237 Mar 18, 2019
Tunxo 66 Mar 24, 2019
Txunto (Leader) 85 Jan 28, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy