Guilds

Banana

Welcome to guild BANANA!!!🍌🍌 cần stats 200+ để được vào guild -- san và youtobe rckaito là chủ guild và phó guild của BANANA .tôi có đề ra một số luật ko ks, kill guildmate, gank, gây war, scam, kill, ko xúc phạm,...những người trong guild, ai vi phạm sẽ bị phạt theo từng mức độ mà mọi người gây ra trong từng luật trên. Có j thắc mắc hãy hỏi nhanvnkkkk(id game). Đồng minh của chúng tôi: Dragon Hunter (DH) Il Blue Ice Il ( BI) ~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~ Ôg hơi non

Founded on January 11, 2020

Members

Name Level Join date
Im Nhan Aaa 22 Aug 16, 2022
Kpnvn Il Supporter 123 May 23, 2022
Lv Nup 75 Aug 16, 2022
Max Ghe 154 Jul 29, 2022
Nhanvnkkk (Leader) 111 Aug 04, 2022
Nood Ill 130 May 27, 2022
Thien Vyz 48 Aug 04, 2022
Vtd The King 109 Jul 30, 2022
Youtobe Rckaito 78 May 23, 2022
Ytb Rc Kaito 10 Jul 28, 2022
Yyugfujv 164 Sep 10, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy