Guilds

Banana

Welcome to guild BANANA!!!🍌🍌 cần stats 200+ để được vào guild -- san và youtobe rckaito là chủ guild và phó guild của BANANA .tôi có đề ra một số luật ko ks, kill guildmate, gank, gây war, scam, kill, ko xúc phạm,...những người trong guild, ai vi phạm sẽ bị phạt theo từng mức độ mà mọi người gây ra trong từng luật trên. Có j thắc mắc hãy hỏi nhanvnkkkk(id game). Đồng minh của chúng tôi: Dragon Hunter (DH) Il Blue Ice Il ( BI) ~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~

Founded on January 11, 2020

Members

Name Level Join date
Blood Flowers 252 Aug 10, 2022
Gia Minh Kkk Supporter 241 Aug 09, 2022
Hung Zero 83 Jul 20, 2022
Il Magic Kaito Supporter 275 May 23, 2022
Khanzzm Supporter 88 Aug 10, 2022
Kpnvn Il Supporter 123 May 23, 2022
Ly Kim Hao 338 Apr 17, 2022
Max Ghe 153 Jul 29, 2022
Nhanvnkkk (Leader) 69 Aug 04, 2022
Nood Ill 130 May 27, 2022
Plasma Vn Online 233 Aug 11, 2022
Quantwo 121 Jul 30, 2022
Thien Vyz 43 Aug 04, 2022
Vn Plasma Vn 271 Aug 09, 2022
Vtd The King 100 Jul 30, 2022
What The Pig 284 Aug 11, 2022
Youtobe Rckaito 78 May 23, 2022
Ytb Rc Kaito 9 Jul 28, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy