Guilds

Banana

Welcome to guild BANANA!!!🍌🍌 cần stats 200+ để được vào guild -- san và youtobe rckaito là chủ guild và phó guild của BANANA .tôi có đề ra một số luật ko ks, kill guildmate, gank, gây war, scam, kill, ko xúc phạm,...những người trong guild, ai vi phạm sẽ bị phạt theo từng mức độ mà mọi người gây ra trong từng luật trên. Có j thắc mắc hãy hỏi nhanvnkkkk(id game). Đồng minh của chúng tôi: Dragon Hunter (DH) Il Blue Ice Il ( BI) ~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~ Ôg hơi non

Founded on January 11, 2020

Members

Name Level Join date
Im Nhan Aaa 31 Aug 16, 2022
Nhanvnkkk (Leader) 119 Aug 04, 2022
Vng Kirito 209 Dec 27, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy