Guilds

Bad Fish Attack

✨Bad Fish Attack✨ luật guild: ko gây war, ko ks, ko kill người trong guild. Nếu ai phạm luật nhiều lần sẽ bị kick . Lâu lâu guild sẽ có 1 event. Yêu cầu stats vào guild 250+ và cần có skin shield 100 dm của melee(3 đen và 1 đỏ) nếu ai muốn vào hãy liên hệ vs bombinbub(0342409082-zalo,Bom#0270-Discord). Mọi người vào guild góp sức để trở thành một guild hòa bình và mạnh Hail Bfa

Founded on July 22, 2022

Members

Name Level Join date
Bfa Il Leader (Leader) 48 Jul 22, 2022
Bombinbub 183 Jul 22, 2022
Bonbinbub 27 Nov 19, 2022
Bui Tan Minh 259 Oct 31, 2022
Chi Na 36 Nov 19, 2022
Chi Na Vnn 313 Nov 19, 2022
Dathuvn 282 Nov 19, 2022
Diago Kun Supporter 58 Aug 29, 2022
Distance Noce Supporter 373 Sep 16, 2022
Duydraken Supporter 126 Aug 27, 2022
Fbi Waring Loli Supporter 343 Nov 05, 2022
Ghgjfj 272 Oct 31, 2022
Heun Ceut 352 Oct 25, 2022
Hsjsjdhdjd 346 Sep 15, 2022
Jayhung Supporter 263 Jul 22, 2022
Khanh Untimate 278 Nov 06, 2022
Kirin Rx 131 Aug 09, 2022
Lam On Giup Em Supporter 253 Oct 31, 2022
Lee Lin Supporter 332 Aug 10, 2022
Ll Dark Vn Ll 145 Oct 15, 2022
Loli Not Rebirt Online Supporter 228 Oct 05, 2022
Lopba 267 Sep 10, 2022
Luatzarozz 280 Nov 02, 2022
Lu Duck 20 Nov 20, 2022
Na Cute Deptrai Supporter 229 Nov 23, 2022
Pcgaming Supporter 296 Nov 18, 2022
Pc Gaming Dep 370 Nov 18, 2022
Phongdep 342 Oct 28, 2022
Phucminaloooo Online 311 Sep 16, 2022
Pkhoa Supporter 298 Nov 27, 2022
Praam Online 326 Oct 24, 2022
San Evil Supporter 169 Sep 26, 2022
Satthugamert Supporter 226 Nov 01, 2022
Shd Il Isshe Ik Supporter 302 Nov 13, 2022
Shou Dep Trai Supporter 282 Sep 02, 2022
Tao Ido Supporter 358 Oct 02, 2022
Van Hieu Vn 213 Nov 27, 2022
Vietnam Me 282 Oct 09, 2022
Vn Son 313 Aug 26, 2022
Zjn Vn Supporter 175 Aug 02, 2022
2017 Rucoy Online
Privacy Policy