Olaatodos

Character Information
Name Olaatodos
Level 485
Guild Vikingos De Freya
Title Scorpion Slayer
Last online 1 day ago
Born May 12, 2018
Recent character kills and deaths
Kyu Pedro killed Olaatodos - 5 days ago
Olaatodos , Icy Rashima Vl , Il Brenddown Il and Mago Arrxmbado killed Kyu Pedro - 5 days ago
Olaatodos killed Hugoeltomajugo - 5 days ago
Olaatodos killed Kamalot - 5 days ago
Olaatodos killed Pumex Vdh - 5 days ago
Olaatodos killed Tasaconra - 6 days ago
Olaatodos killed Gmo Black - 6 days ago
Gmo Black killed Olaatodos - 6 days ago
Gmo Black killed Olaatodos - 6 days ago
Olaatodos killed Ivisper - 6 days ago
Olaatodos , Ferrrumbras , God Il Destru , Frut Tr and Inmortal Khaos killed Hahadjwjdnsjs - 6 days ago
Olaatodos and Evil Doper killed Evil Killua Xl - 7 days ago
Kon Savagezinho and Amanda Aiko killed Olaatodos - 7 days ago
Pokis Ss , Vng Il Shima and Olaatodos killed Limon Hd - 7 days ago
Olaatodos killed Limon Hd - 7 days ago

Search for a character

2017 Rucoy Online
Privacy Policy