Jjjjhfb

Character Information
Name Jjjjhfb
Level 381
Guild T J J
Title Offline Trainer V Legendary
Last online about 22 hours ago
Born September 10, 2017
Recent character kills and deaths
Jjjjhfb killed Iz Pvp Iz - 1 day ago
Bvitin and Jjjjhfb killed Evil Shadow Of - 2 days ago
Jjjjhfb , Kfijf and Reptorzinho killed Chadle - 4 days ago
Jjjjhfb , Wagne Gggggg and Il Sicary Il killed Nycolas Souza - 4 days ago
Jjjjhfb killed Nycolas Souza - 4 days ago
Nycolas Souza and Atomic Samuraii killed Jjjjhfb - 4 days ago
Spike Sakura killed Jjjjhfb - 4 days ago
Itachi Vc , Stry and Jjjjhfb killed Pablommmm - 5 days ago
Ksysbsgsk , Diegogamerty and Jjjjhfb killed Venacio - 6 days ago
Jjjjhfb and Polato killed Evil Luffx Xl - 6 days ago
Diegogamerty , Ksysbsgsk , Warlock Wy and Jjjjhfb killed Venacio - 6 days ago
Pfhigor , Jjjjhfb and Ksysbsgsk killed Qjhbb - 6 days ago
Jjjjhfb killed Warlock Wy - 6 days ago
Odaguiri killed Jjjjhfb - 6 days ago
Liz Jk Sy , Bug Joga Facil , Jjjjhfb and Naofumi Oshiete killed Warlock Wy - 6 days ago

Search for a character

2017 Rucoy Online
Privacy Policy